Céljaink

Az Informatikai Intézet munkatársaiként feladatunknak tartjuk az ipar, a gazdaság részére kiválóan képzett, elméleti és megalapozott gyakorlati tudással rendelkező, megszerzett tudásukat alkotó módon hasznosítani tudó informatikus szakemberek képzését.

Elő kívánjuk segíteni, hogy az itt végzett szakemberek az Európai Unió bármely országában megállják a helyüket és ha úgy érzik, hogy tudásuk továbbfejlesztésére van szükségük, akkor az Unió bármely országában folytathassák tanulmányaikat mester szinten, vagy ezt követően valamelyik doktori iskolában.

Ennek érdekében az oktatás, a tanulás segítésének, irányításának korszerű módszereit alkalmazzuk. Törekszünk a gyakorlati készségek elsajátításához szükséges infrastruktúra (eszközök, laborok) magas színvonalú kialakítására, működtetésére.

Törekszünk a kilépő informatikus szakemberek elméleti ismereteinek megbízható megalapozására, bővítésére az Intézet által vállalt tudományos-kutatási feladatok megoldásába való bevonásukkal, egyúttal segítve őket színvonalas TDK dolgozatok és szakdolgozatok elkészítésében.

Az oktatás, a tudományos-kutatási munka színvonalának emelése érdekében bővítjük együttműködésünket a felsőoktatás más intézményeivel, az ipari és gazdasági élet képviselőivel mind itthon, mind külföldön.

Célunk, hogy a nálunk végzett szakemberek szakmájukat szerető, felelősségtudattal rendelkező, az ország számára hasznos polgárok legyenek.