Történetünk

Főiskolánkon az informatikus képzés gyökerei 1971-ig nyúlnak vissza. Ekkor kezdődött el a számítástechnikai specialisták képzése az Alakítástechnológus szakon megszervezett rendszerszervező ágazaton. Az első diplomákat 1973-ban vehették át a végzett hallgatók. Ebben az időben semilyen számítástechnikai berendezés nem volt az intézményben, de még Dunaújvárosban sem, budapesti számítóközpontokban kellett megtartani a szaktantárgyi gyakorlatokat. 1975-ben jelentős előrelépés történt, a Dunai Vasmű támogatásával megépült a számítóközpont épülete (a mai I-épület) és átadták az akkori Művelődési Minisztérium támogatásával vásárolt R-20 típusú 'nagyszámítógépet'.

Az oktatás szervezésére és tartalmi fejlesztésére 1977-ben megalakult a Szervezési és Számítástechnikai Osztály (SzSzO), amely tanszéki jogokkal rendelkező önálló szervezeti egység volt. Az 1980/81-es tanévtől kezdve, az oktatás az önálló szervezési szakon két ágazaton (számítástechnikai és munkaszervező) folyt, előbb nappali, majd egy év múlva levelező tagozaton is. A képzést sikeresen teljesítők szervező üzemmérnöki oklevelet kaptak. 1985-től kezdődően a főiskola bevezette az ipari hátterű (IH) képzést. Ebből alakult ki a később bevált 7 féléves képzés, melyből az utolsó félév a szakmai gyakorlat, illetve szakdolgozat készítés ideje volt. Az oktatás szervezeti keretei mellett az infrastrukturális feltételek is folyamatosan fejlődtek.

A képzést korszerűsítve, a szervezési szak helyett 1992-től létrejött a műszaki informatika szak. Az oktatás először két szakirányon (számítástechnikai, szervezési) folyt, majd később beindult a gépészeti szakirány is. Az oklevél megnevezése: mérnök-informatikus lett. 1992-ben a főiskolai szervezetfejlesztés keretében az SzSzO oktatói bázisára alapítva, két önálló tanszék alakult, az Informatikai illetve a Közgazdasági Tanszék, majd 1994-ben az Informatika Tanszék Informatikai Intézetté alakult át. Az intézet - a fő feladata -, a műszaki informatika szak gondozása mellett, ellátta valamennyi más szakon is a számítástechnikai, informatikai tárgyak oktatását. Az Intézeten belül négy csoport alakult meg:

 • az Informatikai,
 • a Méréstechnikai és Automatizálási,
 • a Számítástechnikai, és
 • a Számítógép-üzemeltetési csoport.

Kezdetben az Intézet feladatai közé tartozott az informatikai infrastruktúra főiskolai szintű fejlesztése és üzemeltetése is, amely feladatot 1998-tól az Informatikai Intézetből kivált önálló szervezeti egység, az Informatikai (korábban: Számítástechnikai) Szolgáltató Központ látja el. Ezt követően, 1999-ben a korábbi csoportok helyett három tanszék alakult meg:

 • az Informatikai Tanszék,
 • a Méréstechnikai és Automatizálási Tanszék,
 • a Számítástechnikai Tanszék.

2001-től a tanszéki struktúra kibővült és átalakult; 4 tanszék kezdte meg működését:

 • az Általános Informatikai Tanszék,
 • az Információtechnológiai Tanszék,
 • az Informatikai Rendszerek Tanszék, és
 • a Számítógéprendszerek és Irányítástechnika Tanszék.

2002-től a műszaki informatika szakon a korábbi szakirányok helyett új szakirányok: a gazdasági informatikai, a gépészeti, a hálózati, az intelligens rendszerek, a rendszermérnöki, és a szoftvertechnológiai szakirányok közül választhattak a hallgatók.

2005-től a bolognai megállapodásoknak megfelelően, áttértünk a többciklusú képzési rendszerre, elindítva a mérnök informatikus BSc, majd 2006-tól a gazdaságinformatikus BSc alapképzési szakot.

2006-tól résztveszünk a Tanárképző Intézet által indított műszaki szakoktató BSc alapszak mérnök informatika szakirányának gondozásában.

2007.július 1-től az új követelményeknek megfelelve, átalakítottuk a tanszékek feladatkörét, megszüntetve, beolvasztva az Információtechnológiai Tanszékbe az Általános Informatikai Tanszéket és megalapítva a Számítástudományi Tanszéket.

2007-ben a Tanárképző Intézettel közösen elindítottuk a mérnök tanár MA mesterképzési szak mérnök informatikus szakirányát.

Az Intézet jelenlegi és a jogelőd szervezeti egységek korábbi vezetői:

Szervezeti egység neve Vezető beosztása Időszak Vezető neve
Szervezési- és Számítástechnikai Osztály osztályvezető 1977-1991
1991-1992
Dr. Varga János
Dr. Vida Károly
Informatikai Tanszék tanszékvezető 1992-1994 Dr. Vida Károly
Informatikai Intézet intézetigazgató 1994-2004
2004-2010
2010-2012
2012-2018
2018-
Dr. Vida Károly
Dr. Cserny László
Dr. Strauber Györgyi
Dr. Király Zoltán
Dr. Nagy Bálint