Képzéseink

Az Informatikai Intézet amellett, hogy több képzési területért (alapképzési, felsőfokú szakképzési, szakirányú továbbképzési szakért) felelős, jelentős részt vállal más Intézetekhez tartozó közös szakokon belül kialakított informatikai szakirányú képzésekben is. Az Intézet felelős továbbá a nem-infomatikus szakos hallgatók általános informatikai/számítástechnikai alapképzéséért is.

Intézetünk és képzéseink rövid bemutatását az alább letölthető szórólap tartalmazza:

Az Informatikai Intézethez tartozó képzések

A képzésekről, szakokról adott rövid tájékoztatás, bemutatkozás mellett, a felvételhez szükséges részletes információkhoz az egyes link-ekre kattintva, a Tanulmányi Hivatal (THIH) honlapjain jutnak hozzá.

BSc alapszakok

Gazdaságinformatikus BSc alapszak:

A szakot a MAB a 2005/10/VII/2/2 számú, 2005.december 14-i határozatával akkreditálta, az Oktatási Minisztérium ezt követően, OM11116-9/2005 számmal engedélyezte. Az első évfolyam 2006 szeptemberében indult.

A gazdaságinformatikus képzés célja olyan készségek, képességek és tudás kialakítása, amellyel a végzett szakember szót tud érteni az ipari-gazdasági szervezetek nem-informatikus szakembereivel és képes közreműködni az üzleti folyamatokat támogató szervezeti információs (vezetői, döntéstámogató, termelésirányító, stb.) rendszerek kialakításában, működtetésében.

Ennek érdekében, a képzésben jelentős hangsúlyt kapnak a gazdasági ismeretekkel, az adatbázisokkal, az információs rendszerekkel kapcsolatos tantárgyak.

Szakfelelős: dr. Cserny László, PhD, főiskolai tanár

Mérnök-informatikus BSc alapszak:

A szakot a MAB a 2004/8/VIII/9 számú, 2004.november 4-i határozatával akkreditálta, az Oktatási Minisztérium az OM31987-5/2004 számmal engedélyezte. Az első évfolyam 2005.szeptemberében indul.

A mérnök informatikus képzés célja olyan készségek, képességek és tudás kialakítása, amellyel a végzett hallgató alkalmassá válik ipari informatikai és információs infrastrukturális rendszerek létrehozására és üzemeltetésére, valamint kisebb tervezési, fejlesztési feladatok önálló megoldására.

Ehhez mélyebb ismereteket szerez hardver közeli rendszertechnikai, számítógép-hálózati, irányítástechnikai, robottechnikai, programfejlesztési és operációs rendszerek területeken.

Szakfelelős: dr. Buza Antal, PhD, főiskolai tanár

Főiskolai alapképzés

Műszaki informatika szak

(az utolsó évfolyam 2004-ben indult): a kifutó, hagyományos főiskolai alapképzési szak első évfolyama 1992-ben indult. A szak hivatalosan a mérnök informatika BSc szak elődje, de a Dunaújvárosi Főiskola képzési sajátosságai miatt, a tanterve nagymértékben egyezik a mai gazdaságinformatikai BSc szak tantervével.

A műszaki informatika szak képzési célja olyan szakemberek kibocsátása, akik képesek a vállalkozások, a szervezetek informaikai és számítástechnikai rendszereinek, eszközeinek kialakítására és működtetésére.

A szak képzési céljai között mind rendszertechnikai, mind gazdasági informatikai rendszerekhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása szerepel.

Szakfelelős: dr. Cserny László, PhD, főiskolai tanár

Szakirányú továbbképzés (szakmérnöki képzés)

A szakirányú továbbképzések a már diplomával rendelkezők számára adnak új ismereteket saját szakterületükön (pl.: informatikusoknak), vagy azt kiegészítően (pl.: mérnökök, tanárok számára).

Jelenleg Intézetünk saját hatáskörben nem szervez szakirányú továbbképzést.

Felsőfokú szakképzések (FSZ)

A felsőfokú szakképzések 4 féléves képzés után adnak oklevelet, amellyel az inkább gyakorlati ismeretekkel rendelkező végzettek mint a magasabb végzettségű szintű szakemberek segítő társai tudnak részfeladatokat, kisebb önálló feladatokat megoldani. Ugyanakkor tanulmányi eredményeiket részben (max. 60 kredit erejéig) elismerik továbbtanulásukkor, a szakirányú BSc alapképzési szakokon.

Általános rendszergazda

(OKJ 55 481 01 0000 0000). Az általános rendszergazda végzettségű szakemberek alkalmasak lesznek arra, hogy számítógépek, helyi hálózatok telepítésében , üzemeltetésében résztvegyenek, segítség a felhasználókat hardver, szoftver problémáik megoldásában. Képesek lesznek arra, hogy kisebb informatikai fejlesztési, beruházási feladatokat megoldjanak és azok munkafolymatait szervezzék.

A végzettek elsősorban a mérnök informatikus BSc alapszakon tanulhatnak tovább 60 kredit beszámítási lehetőségével.

Szakfelelős: Hadarics Kálmán, mérnöktanár.

Műszaki informatikai mérnökasszisztens

(OKJ 55 810 01 0010 5510) A műszaki informatikai mérnökasszisztens olyan számítástechnikai/informatikai alapismeretekre tesz szert, amellyel az ipari és gazdasági szervezetek kisebb informatikai feladatait (számítógépek rendszerbe állítása, szoftverek telepítése, kisebb hálózatok működtetése, weblapok fejlesztése) önállóan képesek megoldani és ilyen feladatokban a mérnök informatikus szakemberek segítőtársai tudnak lenni.

A végzettek egyaránt továbbtanulhatnak a mérnök informatika, illetve a gazdaságinformatikus BSc szakon (60, illetve 50 kredit beszámításával).

Szakfelelős: dr. Király Zoltán, PhD, főiskolai docens.

Villamos mérnökasszisztens

(OKJ 55 810 01 0010 5513). A villamos mérnökasszisztens mint a cég villamos szakterületi vezetőjének segítője, résztvesz berendezések kiválasztásában, beszerzésében és telepítésében, technológiai folyamatok felügyeletében, irányításában, biztosítja a villamos berendezések üzemszerű müködtetését, megold kisebb szabályozástechnikai, vezérlési és ipari informatikai feladatokat.

A végzettek egyaránt továbbtanulhatnak a villamosmérnök, illetve a mérnök informatika BSc szakokon (max 60 kredit beszámításával).

Szakfelelős: Kővári Attila, adjunktus.

Web-programozó

(OKJ 55 481 04 0000 0000). A szakot elvégző szakemberek képesek lesznek a szervezetek internetes megjelenését, web-lapjait megtervezni és elkészíteni, majd ezt követően azok folyamatos karbantartására.

A végzettek egyaránt továbbtanulhatnak a gazdaságinformatika, illetve a mérnök informatika BSc szakokon (max 60 kredit beszámításával).

Szakfelelős: Váraljai Mariann, adjunktus

Más intézetekhez tartozó, Informatikai Intézettel közös képzések

MA/MSc mesterszak

Mérnöktanár MA mesterszak

Mérnök informatika szakirányon (Tanárképző Intézet által gondozott szak)

BSc alapszak

Műszaki szakoktató BSc alapszak

Mérnök informatika szakirányon (Tanárképző Intézet által gondozott szak)

Szakirányú továbbképzési (szakmérnök) szak

E-business szakmérnök

Képzés (Közgazdaságtudományi Intézettel közösen gondozott szak)