TDK témakiírások

A Matematika és Számítástudományi Tanszék által javasolt TDK témakörök

A közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszereinek
összehasonlító elemzése gyorsaság, pontosság, lépésszám, stb. szempontjából!
(Ezek a módszerek: a szukcesszív approximáció, a közelítő megoldás hatványsor
részletösszegével, a Runge-Kutta-féle eljárás, véges differenciák módszere,
a próbafüggvények módszere, a direkt variációs módszer, Ritz-féle módszer,
véges elem módszer , stb, stb.)
Konzulens: Fáncsikné Hamar éva

Függvényinterpoláció – spline interpoláció – polinomiális interpoláció
(harmadrendű spline-függvények, és további esetek) –
trigonometrikus spline interpoláció és alkalmazása
Konzulens: Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska

Fejezetek a numerikus analízis témaköréből
– témaválasztás egyeztetés útján
(közelítő integrálás, differenciálegyenletek numerikus megoldása,…).
Korszerű numerikus feladat megoldási módszerek ismertetése, összehasonlítása,
a numerikus algoritmusok megvalósítása valamilyen programozási nyelven
vagy valamilyen matematikai programcsomag használatával. Összehasonlítás,
elemzés. Alkalmazási területek bemutatása.
Konzulens: Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska

Nevezetes valószínűségeloszlások (pl. Weibull-eolszlás)
– gyakorlati alkalmazás
Konzulens: Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska

Kaotikus viselkedésű rendszerek tanulmányozása szimuláció útján
Konzulens: Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska

Proposals for Student Scientific Papers - Consultant:
In English - Topics from the area of investigation of the chaotic behavior
Konzulens: Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska

Kérdőívek feldolgozása (valószínűségszámítás alkalmazásával)
Konzulens: Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska

Megegyezés szerint Hallgató által javasolt téma is lehetséges,
amennyiben van esély a TDK kritériumainak megfelelő
dolgozat/előadás elkészítésére.
Konzulens: Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska

A parametrikus reprezentáció és a Cheng-féle
burkoló-módszer elemzése
Konzulens: Dr. Nagy Bálint

Félig szabályos és csillagpoliéderek
Konzulens: Dr. Talata István

Konvex testek rácsszerű elhelyezései
Konzulens: Dr. Talata István

A kváziaritmetikai közép
(A kváziaritmetikai közép, mint a számtani közép általánosítása,
és kapcsolata más közepekkel.)
Konzulens: Dr. Jenei Árpád

A számtani-mértani közép
(Hogyan juthatunk el a számtani-mértani középtől
a Gauss-féle függvényegyenletig.)
Konzulens: Dr. Jenei Árpád

A Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék által javasolt témakörök

Történeti számolóeszközök (planiméterek, 0. és 1. generációs
számoló- és számítógépek működését bemutató modellek számítógépes
szerkesztése.
Konzulens: Dr. Király Zoltán

Hallgatói AVATAR program készítése.
Olyan online (mobil telefonokon is használható) alkalmazás elkészítése,
mely a DF hallgatóinak tanulmányi állapotát egy választott játékfigura
segítségével mutatja. Az életerőt az elvégzett kurzusok növelik,
a nem teljesítettek csökkentik. Több más paraméter is beállítható.
Konzulens: Dr. Király Zoltán