Projektek Pályázatok

TÁMOP 4.1.1.-F-15/1/KONV-2015-0008

Piacképes duális műszaki képzés fejlesztése az ország közepén

Projektmenedzser: Dr. Király Zoltán

2015.04.01-2015.11.30

A pályázat keretén belül az Universitas Service Nonprofit Kft-vel, és a Középdunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben célunk több céggel legalább két szakon (műszaki és informatikai) duális képzés kialakítása és indítása. A pályázat 3 fő vonulata a főiskolai képzések átalakítását, a cégek megkeresését és a duális képzésre képessé tételét, valamint a duális képzésbe beiratkozni kívánó hallgatók megtalálását tűzte ki céljául. A 47 alkalmazottat és oktatót foglalkoztató pályázat keretében 2148 tanulót legalább 10 céget keresünk fel. 12 online tananyagot alakítunk ki, és számos oktatással, tréninggel készítjük fel az ipar résztvevőit és saját oktatóinkat, alkalmazottainkat a duális képzésre.

TÁMOP 4.1.1.-C-12/1/KONV-2012-0003

– Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

Szakmai vezető: Dr. Keszi-Szeremlei Andrea

2013.03.21-2015.03.31

A pályázat keretén belül a Széchenyi István Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola és az Eszterházi Károly Főiskola egy Online egyetem alajait rakja le, mely főleg külföldi hallgatók számára nyújt e-learning alapú főiskolai szolgáltatásokat. A projekt keretében 60 tantárgy e-learning kidolgozására, egy a felsőoktatási intézmények együttműködésében megszületendő e-learning keretrendszer kidolgozására kerül sor. A projektben az Informatikai Intézet 6 oktató munkatársa, az e-learning tananyagok kidolgozásában 7 online tananyagfejlesztő kollégája vesz részt.

TÁMOP 4.1.3.-11/1-2011-0001

"Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem"

Kutatásvezető: Dr. Király Zoltán

2013.03.21-2013.12.10

A pályázat keretén belül a Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus BSc és FOSZK szakjainak átvizsgálása, eredményközpontú tananyagainak kialakítása történt meg. A pályázatban az Informatikai Intézet összes munkatársa, és a Társadalomtudományi Intézet tantárgyfelelős oktatói vettek részt. A főpályázó az Oktatási Hivatal támogatást nyújtott a pályázatban szereplő tananyaggok kidolgozásához. A pályázatban javaslat született a Gazdaságinformatikus szak Képzési Kimeneti Követelményrendszerének eredményközpontú átdolgozására, a szak BSc és FOSZK tantárgyi tematikáinak a tudás, képesség, attitűd, felelőssélgvállalás szempontjait előtérbe helyező átalakítására. A kutatásban a DF hallgatói, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara képviselői is folyamatosan részt vettek. A kutatási dokumentumok a főiskolai Moodle rendszerben elérhetőek.

TÁMOP 4.1.2.-A/1 11/1

"Tananyagfejlesztés a versenyképes szakmai képzésért a Dunaújvárosi Főiskolán"

Projektmenedzser: Dr. Király Zoltán

Szakmai Vezető: Dr. Leitold Ferenc

2012.01.01-2013.10.30

A projekt keretében 10 tantárgy magyar nyelvű illetve ebből 3 tantárgy angol nyaelvű e-learning tananyaga készült el a beágyazott rendszerek és az informatikai hálózati adatbiztonság területén. A pályázatba az Ecotech Nonprofit Zrt. konzorciumi partnerként vett részt. Több informatikai, autóipari, tartalomszolgáltató céget, kamarát, munkaerőpiaci és felsőoktatási szakmai lektort vontunk be a tananyagkészítés folyamatába. A projkekt az oktatók és tananyagfelhasználók módszertani képzését is tartalmazta. A projekt honlapja: beagyazott.duf.hu