Matematika és Számítástudományi Tanszék

A Matematika és Számítástudományi Tanszék egyik célja azoknak a matematikai és számítástudományi alapoknak az oktatása, melyek a szaktárgyak elsajátításához és a szakirodalom tanulmányozásához nélkülözhetetlenek. A tanszéken matematikusok, matematika tanárok és mérnökök oktatják a tárgyakat. Egyes szakirányokon a matematika oktatása angol nyelven is folyik.

Jelenleg az e-learning és a távoktatás módszerének gyakorlati bevezetése történik. Szinte minden oktatott tárgy tanításában fontos szerepet kapnak a labor órák, ahol a hallgatók számítógép segítségével oldanak meg feladatokat. Az oktatók tantervi oktatási kötelezettségeik mellett tudományos kutatómunkájukkal összefüggő területeken speciális kollégiumokat is tartanak, mellyel segítik a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét. A tanszék oktatói a felvett hallgatóknak – igény szerint – ingyenes felzárkózató foglalkozásokat is tartanak.

A kutatási témák eredményeiről számos publikáció készült, melyeket nemzetközi konferenciákon és szakfolyóiratokban mutattak be, tettek közzé. A tanszék dolgozói kutatási témákban kiváló kapcsolatot ápolnak külföldi és hazai egyetemekkel, illetve kutatóintézettel is.

Tanszékvezető

Nagy Bálint Dr. egyetemi docens Publikációi MTMT-ben

A tanszék eddigi vezetői:

Dr. Jenei Árpád főiskolai docens, tanszékvezető

Oktatók:

Bognár László Dr. főiskolai tanár
Buzáné dr. Kis Piroska Dr. főiskolai tanár
Cserné Pekkel Márta mérnöktanár
Fáncsikné Hamar Éva főiskolai adjunktus
Horváth Péter főiskolai docens
Dukai Klára mérnöktanár
Strauber Györgyi Dr. főiskolai tanár
Talata István Dr. főiskolai tanár

A GNU Octave és a symbolic programcsomag telepítése (Móró Gábor videója)