Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék

A tanszék elődje az Informatikai csoport volt, amely 1999-ben tanszéki rangra emelkedett, megtartva korábbi nevét; majd 2001-ben az Informatikai Rendszerek Tanszék nevet vette fel. A tanszék tevékenységi köre 2007-ben jelentősen bővült a gazdaságinformatika szak tárgyainak befogadásával.

Tanszékvezető

Honfi Vid Sebestyén Dr. főiskolai docens

A tanszék eddigi vezetői:

Dr.Buza Antal, PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető

A tanszék feladata:

Informatikai rendszerek alkalmazásai, működtetése; informatikai rendszerek biztonságtechnikája és védelme témakörhöz tartozó tantárgyak; információrendszerek fejlesztése, fejlesztési eszközei, minőségbiztosítása és auditja tárgykör; műszaki/gazdasági információs rendszerek (vállalatirányításai, döntéstámogató, felsővezetői, műszaki tervezési és termelésirányító, stb. rendszerek); projektirányítás, információ- és tudásmenedzsment; üzleti alkalmazások, üzleti intelligencia; adatbáziskezelés, adatbányászat; operációs rendszerek működése, alkalmazása témakörök oktatása, kutatása.

Oktatók:

Adamcsik János főiskolai tanársegéd
Ágoston György Dr. főiskolai tanár
Buza Antal Dr. főiskolai tanár
Hadaricsné Dudás Nóra Erzsébet mérnöktanár
Katona József műszaki tanár
Király Zoltán Dr. egyetemi docens
Kirchner István Dr. főiskolai tanár
Mihalovicsné Kollár Anita mérnöktanár
Váraljai Mariann főiskolai tanársegéd